کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند

کارگرانی که آسمان خراشهای امریکا را ساختند
تصاویر این مجموعه واقعی هستند. برخی از آنها عکسهای Golden Collection تاریخی آمریکا بوده و در سالهای 1930 توسط چارلز ابتز گرفته شده اند. اکثر آنها صحنه های روزمره کارگرانی را نمایش می دهد که در سالهای 1920 تا 1935 در ساختمان آسمانخراشها مشارکت داشتند. همانطور که خواهید دید معیارهای امنیتی خیلی عجیب و نامأنوس است و تصاویر سعی در نمایش دادن این وضعیت دارند. این تصاویر در تاریخ 29 سپتامبر 1932 در شهر نیویورک گرفته شده اند و در تاریخ 2 اکتبر همان سال در پیوست یکشنبه نشریهNew York Herald Tribune به چاپ رسیدند. این عکسها در طبقه 69 از یک آسمانخراش 70 طبقه که ساختمان CE از مرکز Rocklfeller می باشد گرفته شده است.


این خود Charles Ebbets در حین گرفتن برخی از این عکسهاست.

و این یکی دیگر از عکسهای اسطوره ای «استراحت بر روی تیرآهن» در 1932

بسیاری از این تصاویر همراه پرونده بتمن (Bettmann) می باشد که در سال 1936 توسط Otto Bettmann پیدا شده اند. این پرونده مجموعه ای از 11 میلیون عکس دارد که شامل برخی از بهترین عکسهای تاریخی ایالات متحده نیز می شود. در حال حاضر این پرونده متعلق به شرکت کوربیس (Corbis) می باشد که از دارایی های بیل گیتس است..

0 نظرات:

ارسال یک نظر