تخت جمشید

تخت جمشید
تخت جمشید شکوه و عظمت اولین امپراطوری قدرقدرت ایران زمین و پارسهاست بنای اولیه این جا توسط داریوش گذاشته شد اوهنرمندان را از چهار گوشه حکومت بزرگ ایران زمین به تخت جمشید فرا خواند او می خواست همانند امپراطوری هخامنشیان بنایی بسازد با استفاده از مصالح آنزمان که در جهان همانندی نداشته باشد
آری این بنا از عجایب دوران باستان است که در این قسمت شرح مختصری از قسمتهای مختلف را بحضورتان معرفی می کنم

کاخ هدیش :
کاخ اختصاصی خشایارشاست هنوز هم آثار آتش سوزی ناشی از نفرت یونانیان از خشایار بر سنگهای فرسوده آن پیداست
این کاخ چهل متر در پنجاه و پنج متر است دردیوارهای اندرون آن نقوشی چون بز کوهی و حیوانات دیگر نقش بسته است و سوالی که اینجا به ذهنم میرسد ((و اگر استاد بزرگوار آقای شهبازی نگوید!!چه پدر کشته گی با هخامنشیان داری!!!!!!!!))اینست که نمیشد بجای بز و گرگ و فیل و خر و اسب و هزار جک و جونور دیگه مهرویان!!! گل و بلبل !!حکاکی کنند و مایه روحیه خود اطرافیان خود و نسلهای بعد از خود باشند ؟؟؟؟؟؟؟؟
البته شاید نظر مورخین نشان اینست که خواسته اند بزرگی و جبروت و حشمت خود را نشان دهند و مخاطبشان هم تاریخ وده باشد
علت نامگذاری این کاخ هم اینست که می گویند هدیش بمعنای بلند میباشد و چون در بلند ترین نقطه جنوب صفه تخت جمشد قرار دارد و شاید مهمتر از همه این موارد نام زن دوم (البته نمیدانیم زن دائم یا موقت بوده)خشایار هم بوده بهر حال هر چه بوده نام قشنگی است
راستی مورخین از این کاخ به سبب کمبود اطلاعاتشان به کاخ مرموز هم یاد می کنند

کاخ ملکه :
بازم کار خشایاره البته با خشایار مستوفی اشتباه نکنیم که این آدم اخیر بزرگمردی است قدرتمند با چوب بزرگ و معاصر ماست و بسیار هم محبوب و دوست داشتنی است و از جملات معروف ایشان ((میزنم تو مختا))میباشد
نسبت به سایر بناها و کاخها در سطح پایین تری قرار دارد و امروزه بعنوان موزه از آن استفاده می شود و گویا توسط پرفسور هرتزفلد مرمت شده و هم ایشان خاکبرداری هایی کرده است در یکی از دروازه ها خرابکاری خارجی ها را هر چه نگاه کردیم چیزی از آین آقای پروفسور به چشممان نیامد یا یادگاری ننوشته بود یا ما نتوانستیم ببینیم و از طریق دو مجموعه پلکان به کاخ هدیش ارتباط داردعلت نامگذاری را ندانستیم شاید هم پای زن دیگری در میان بوده!!!!!!!!!!!!!

کاخ صد ستون(تالار تخت):
اگه اشتباه نکنم همانجایی بود که پایه های ستون ها باقی مانده بود و امضاء سازنده آنها هم روی ستونها بخوبی قابل مشاهده و کمی هم از امضاء های روسا و مدیران عصر کنونی متفاوت تر و در عین حال ساده تر بود البته فرق اصلی و اساسی آن امضاء ها و این امضاء ها در اینست که آنها هنرمندانه کار و فعالیت سخت و طاقت فرسا انجام می دادند و به این امضاء می رسیدند اما امروزی ها کار نکرده و عرق نریخته به این امضاء ها میرسند و کلی هم کلاس می ذارن!!!!!!
وسعت آن چهل و شش هزار متر مربع بود و گویا ارتفاع ستونها هم چهارده متر بوده این کاخ در سمت چپ آپادانا قرار دارد و ستونهای آن در ده ردیف قرار دارد می گویند از نظر وسعت دومین کاخ تخت جمشید است و تالار مرکزی آن حتی از آپادانا هم بزرگتر بوده
ساخت این کاخ توسط خشایارشاه آغاز شده و توسط اردشیر اول به پایان رسیده نبودن حتی یک ستون و یا سر ستون از این کاخ ما را به شبهه می انداخت و البته انتساب این کاخ به خشایار هم شاید دلیل بر ویرانی کامل آن شده خوشبختانه دو تا از سرستونهای زیبای این کاخ به ارتفاع چهارده متر بر جای مانده که در سال 1310بر اثر سهل انگاری خاندان پهلوی ها سر از شیکاگو در آورده
گاهی پیش خودم فکر می کنم این خاندان که پادشاهان قبل را مایه مباهات و افتخار خود می دانستند و برای تاج گذاری و سالی یه بارو جشنهای پر خرج برگذار می کردند چرا برای حفظ این میراث گرانبهای بقول خودشان آبا و اجدادیشان !!!!!!!!!کمی احساس مسولیت نکرده اند و هیچگاه دنبال بازگرداندن افتخارات نبوده اند!!!!!!!!1
نقوش این کاخ هم زیبا بوده یکی صحنه بار عام و دیگری نقش حمل کنندگان تخت پادشاهی توسط نمایندگان ملل بوده
در شمال کاخ هم ایوانی شانزده ستونی وجود داشته که دو مجسمه بزرگ گاو!!!نگهبان آن بوده است

کاخ شورا(کاخ سه دروازه)

0 نظرات:

ارسال یک نظر