کتابخانه تاریخ

تاریخ بیهقی
پدیدآورنده: محمدبن حسین بیهقی، سیدشاهرخ موسویان (مترجم(
ناشر: دستان - 01
دي، 1386
تاریخ کامل
پدیدآورنده: علی بن محمد ابن اثیر، حمیدرضا آژیر (مترجم(
ناشر: اساطیر - 16
بهمن، 1385
تاریخ برمکیان
پدیدآورنده: سیدصادق سجادی
ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار -
05 شهريور،
تاریخ خاورمیانه
پدیدآورنده: پیتر منسفیلد، عبدالعلی اسپهبدی (مترجم(
ناشر: علمی و فرهنگی - 05 شهريور، 1385
تاریخ امریکا
پدیدآورنده: آندره موروا، نجفقلی معزی (مترجم)، کاظم کاظم زاده ایرانشهر (مصحح)
ناشر: اقبال - 31 مرداد، 138
تاریخ هرودت
پدیدآورنده: غلامعلی وحیدمازندرانی (مترجم)، جرج روالینسن (مترجم)، جیمزآلن استوارت اونز (تهیه و تنظیم(
ناشر: علمی و فرهنگی - 22 تير، 138
فلسفه تاریخ
پدیدآورنده: مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - 02
مرداد، 1387

تاریخ عیلام
پدیدآورنده: پیر آمیه، شیرین(اسلامی ندوشن( بیانی (مترجم(
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
- 21 فروردين، 1385
-

تاریخ اولجایتو
پدیدآورنده: عبدالله بن علی کاشانی، مهین همبلی (به اهتمام(
ناشر: علمی و
فرهنگی - 26 بهمن، 1384
آئینه تاریخ
پدیدآورنده: محمود طلوعی
ناشر: علم - 09
مهر، 1384
محاکمه تاریخ
پدیدآورنده: حسین رفعتی
ناشر: ولی - 30 مرداد 1387

تاریخ اسلام
پدیدآورنده: آرتورجان آربری، احمد آرام (مترجم(، آن کاترین سواین فورد لمبتون (زیرنظر)، پیترمالکوم هولت (زیرنظر(
ناشر: امیرکبیر - 10 آبان، 1385

فلسفه تاریخ
پدیدآورنده: جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق
(ع) - 29 بهمن، 1385


فلسفه تاریخ
پدیدآورنده: جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق
(ع) - 29 بهمن، 1385
تاریخ یعقوبی
پدیدآورنده: احمدبن اسحاق یعقوبی، محمدابراهیم آئینی
ناشتاریخ بیهقی
پدیدآورنده: ابوالفضل محمد بیهقی، سعید نفیسی (مصحح)، تیمور برهان لیمودهی (ویرایشگر)
ناشر: سنایی -
25 دي، 1386
ر: علمی و فرهنگی - 17 شهريور، 1387
تاریخ آلبر ماله: تاریخ رم
پدیدآورنده: آلبر ماله، غلامحسین زیرکزاده (مترجم)
ناشر: سمیر - 07
ارديبهشت، 1384
تاریخ جهانگشای: در تاریخ خوارزمشاهیان
پدیدآورنده: عطاملک بن محمد جوینی، عزیزالله علیزاده (ویراستار)، محمدبن عبدالوهاب قزوینی (به اهتمام)
ناشر: فردوس - 25
آذر، 1385
تاریخ ایران باستان (تاریخ مفصل ایران قدیم)
پدیدآورنده: حسن پیرنیا
ناشر: نگاه - 19
دي، 1386
تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
پدیدآورنده: عبدالحسین زرین کوب، روزبه زرین کوب
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها (سمت) - 07 آذر،
1386
تاریخ یونان و روم (رشته تاریخ)
پدیدآورنده: علی بیگدلی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 02 مرداد،7 138
رساله ی تاریخ: جستاری در هرمنوتیک تاریخ
پدیدآورنده: بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 23 شهريور، 1387

تاریخ اروپا در قرون وسطی (رشته تاریخ)
پدیدآورنده: علی بیگدلی، هوشنگ خسروبیگی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 05 آذر، 1384
تاریخ اروپا در قرون وسطی (رشته تاریخ)
پدیدآورنده: علی بیگدلی، هوشنگ خسروبیگی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 05 آذر، 1384
تاریخ آلبر ماله: تاریخ قرن نوزدهم
پدیدآورنده: آلبر ماله، ژول آیزاک، پیر گریه، حسین فرهودی (مترجم)
ناشر: سمیر - 21 آذر، 1384
پاسخ به تاریخ
پدیدآورنده: محمدرضاپهلوی،شاه ایران، حسین ابوترابیان (مترجم)
ناشر: زریاب -
05 آذر، 1385

مبانی تاریخ اجتماعی ایران
پدیدآورنده: رضا شعبانی
ناشر: قومس - 26
اسفند، 1386

درآمدی بر تاریخ پژوهی
پدیدآورنده: مایکل استنفورد، مسعود صادقی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 29 ارديبهشت، 1387
درس های تاریخ
پدیدآورنده: ویلیام جیمز دورانت، آریل دورانت، محسن خادم (مترجم)
ناشر: ققنوس -
17 بهمن، 1386
شیوه تاریخ نگاری
پدیدآورنده: التون، منصوره(نظام مافی) اتحادیه (مترجم)
ناشر: تاریخ ایران - 14 بهمن، 1386
وقایع نگار تاریخ مشروطه
پدیدآورنده: مختار حدیدی (زیرنظر)، فرهاد رستمی (مقدمه)
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایران - 06 آذر، 1385
وقایع نگار تاریخ مشروطه
پدیدآورنده: مختار حدیدی (زیرنظر)، فرهاد رستمی (مقدمه)
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایران - 06 آذر، 1385
مفهوم کلی تاریخ
پدیدآورنده: رابین جورج کالینگوود، علی اکبر مهدیان (مترجم)
ناشر: اختران -
13 ارديبهشت، 1385
تاریخ مغول چنگیزخان
پدیدآورنده: رنه گروسه، محمود بهفروزی (مترجم)، کاوین یاک (زیرنظر)
ناشر: آزاد مهر -
21 آبان، 1384
تاریخ و فرهنگ ساسانی
پدیدآورنده: تورج دریایی، مهرداد قدرت دیزجی (مترجم)
ناشر: ققنوس - 21
خرداد، 1384
تاریخ ایران باستان
پدیدآورنده: ژاله آموزگار، محمود حریریان، صادق ملک شهمیرزادی، نادر میرسعیدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17
مهر، 1386

اطلس تاریخ اسلام
پدیدآورنده: حسین مونس، آذرتاش آذرنوش (مترجم)
ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح -
23 بهمن، 1385

تاریخ کامل ایران
پدیدآورنده: عباس اقبال آشتیانی، حسن پیرنیا، پرویز بابایی
ناشر: نگاه - 10 ارديبهشت، 1387
تاریخ ایران دوره هخامنشیان
پدیدآورنده: ایلیا گرشویچ، مرتضی ثاقب فر (مترجم)
ناشر: جامی - 07
خرداد، 1385

تاریخ و تمدن ایلام
پدیدآورنده: یوسف مجیدزاده، رضا فرخ فال ()
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 04 ارديبهشت، 1387
تاریخ دیرین ترکان ایران
پدیدآورنده: محمدتقی زهتابی، علی احمدیان سرای (مترجم)
ناشر: اختر - 03
شهريور، 1387
کاپیتولاسیون در تاریخ ایران
پدیدآورنده: محمدعلی چلونگر
ناشر: نشر مرکز - 30 مهر، 1385
مصاحبه با تاریخ
پدیدآورنده: ربابه باستانی
ناشر: اساتید قلم - 01 خرداد، 1386
تاریخ دفاع مقدس
پدیدآورنده: اسماعیل منصوری لاریجانی، حسن رسولی (به اهتمام)
ناشر: خادم الرضا
(ع) - 04 خرداد، 1384

تاریخ سیاسی معاصر ایران
پدیدآورنده: حسن تلاشان
ناشر: زمزم هدایت - 01 مهر، 1385
تاریخ معاصر ایران
پدیدآورنده: حسین بهمنی
ناشر: هدف صالحین - 21 اسفند،1384
تاریخ جهان نو
پدیدآورنده: رابرت روزول پامر، ابوالقاسم طاهری (مترجم)
ناشر: امیرکبیر - 25 خرداد، 1387
تاریخ پهلوی: دودمان پهلوی در فراز و نشیب تاریخ
پدیدآورنده: سعید قانعی
ناشر: به آفرین - 14 مهر، 1387
تاریخ قرن بیستم (دانشگاه کلمبیا)
پدیدآورنده: ریچارد بولییت، محمد رفیعی مهرآبادی (مترجم)
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و
انتشارات - 27 تير، 1384
تاریخ ایران در یک نگاه
پدیدآورنده: ناصر تکمیل همایون، کاظم سادات اشکوری (ویراستار)
ناشر: دفتر
پژوهشهای فرهنگی - 15 فروردين، 1386

0 نظرات:

ارسال یک نظر